13.06.2012 14:40

Směrnice a nařízení EU o omezení nebezpečných látek

Směrnice a nařízení EU o omezení nebezpečných látek

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí, byly přijaty tyto směrnice a nařízení EU nakládání s nebezpečnými látkami:

  • 2006/1907/EC - REACH směrnice
  • 2000/53/ES - směrnice pro nákládání s vozidly
  • 2002/95/ES - RoHS směrnice
  • 2002/96/EC - směrnice WEEE

RoHS = omezení použití nebezpečných látek
WEEE = prohlášení o nakládání s elektroodpadem a elektronickým zařízením
REACH = registrace, hodnocení, povolování a omezování používání chemických látek

KTR reagovala okamžitě na nová nařízení v oblastech a rozsahu, který se týká aktivit a výrobků a změnila materiály i povrchové úpravy. Všechny sériové díly odpovídají uvedeným normám.

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí, byly přijaty tyto směrnice a nařízení EU omezení nebezpečných látek:

Tisknout


Vyhledávání

   Hydraulické brzdy


  Společnost KTR uvedla na
  trh vlastní hydraulické brzdy
  KTR-STOP®

  • Max.svěrná síla do 500kN
  • Dlouhá životnost brzdového               obložení 
  • Kompaktní design
  • Optimalizace režimu brzdění

Kontakt

KTR CR, spol s.r.o.
Brněnská 559
569 43, Jevíčko, Česká republika

Telefon: +420 461 325 014
Fax: +420 461 325 162
E-mail: