31.03.2020 13:04

Spojky s dělenými náboji: Výhody a použití

Spojky s dělenými náboji: Výhody a použití

Jako výrobce spojek s více než 60 lety inovací se KTR vždy snaží vylepšit stávající design.

Spojky s dělenými náboji, jako jsou spojky typu ROTEX A-H s obráběnými dělícími rovinami, jsou součástí naší nabídky již po celá desetiletí. Vzhledem k tomu, že požadavky průmyslu na vyšší efektivitu a úspory nákladů stále rostou, KTR rozšířila konstrukční provedení s dělenými náboji i na další produktové řady.

Flexible jaw couplings ROTEX A-H by KTR Systems GmbH Gear couplings BoWex GT by KTR Systems GmbH Steel lamina couplings RIGIFLEX-N A-H by KTR Systems GmbH Coupling REVOLEX KX-D Split
ROTEX A-H BoWex GT RIGIFLEX-N A-H REVOLEX KX-D Split


„Spojky s dělenými náboji“ jsou tvořeny náboji, které jsou rozděleny na dvě poloviny s dělící rovinou rovnoběžnou s osou hřídelí. Tento typ konstrukce umožňuje snadnou montáž a demontáž nábojů na hřídele, aniž by bylo nutné manipulovat s díly pohonu, jako jsou čerpadla nebo motory, což vede ke zjednodušení práce během údržby a tím ke zkrácení prostojů.

Montáž se provádí pomocí minimálně dvou závitových šroubů spojujících poloviny nábojů. Pokud to daná aplikace vyžaduje, je možné touto konstrukcí docílit také svěrného uložení náboje na hřídeli.

Výhody spojek s dělenými náboji

Přestože spojky s dělenými náboji nejsou vhodné pro každou aplikaci, představují několik výhod, zejména pokud jde o údržbu.

Spojky s dělenými náboji umožňují snadnou demontáž vyjmutím jedné poloviny náboje, aniž by bylo nutné manipulovat s komponenty pohonu. Tato výhoda se projeví zejména v případech, kdy se jedná o zařízení větších rozměrů a hmotností. Tím odpadá potřeba používat těžká zdvihací zařízení a podstatně se zkracují potřebné manipulační časy.

Spojky s dělenými náboji jsou samozřejmě dražší, než spojky se standardním provedením nábojů. Při zvažování ekonomické vhodnosti použití spojek s dělenými náboji je proto vhodné zvažovat nejen samotnou cenu spojky, ale také její přínos, který se projeví ve zrychlení činností během údržby a tím v úsporách na samotnou údržbu, ale zejména ve zkrácení prostojů daného stroje nebo zařízení.   


Aplikace

Ve společnosti KTR je provedení s dělenými náboji k dispozici v následujících produktových řadách: ROTEX® SH & ROTEX® AH (ozubcová spojka), BoWex® GT (zubová spojky a nylonovým pouzdrem), RIGIFLEX-N AH (lamelová spojka s mezikusem) a REVOLEX KX-D (čepová spojka). Náš široký výběr provedení s dělenými náboji poskytuje našim klientům nejlepší možné řešení pro jejich specifické aplikace.

Tisknout


Vyhledávání

   Hydraulické brzdy


  Společnost KTR uvedla na
  trh vlastní hydraulické brzdy
  KTR-STOP®

  • Max.svěrná síla do 500kN
  • Dlouhá životnost brzdového               obložení 
  • Kompaktní design
  • Optimalizace režimu brzdění

Kontakt

KTR CR, spol s.r.o.
Brněnská 559
569 43, Jevíčko, Česká republika

Telefon: +420 461 325 014
Fax: +420 461 325 162
E-mail: